facebook

Dlaczego warto odbyć kurs na Instruktora Rekreacji Ruchowej?

Opublikowano: Listopad 4, 2019

Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej to szkolenie, które odbywa się w ramach specjalności w sportach nieolimpijskich. Lista specjalności jest długa i pozwala wybrać konkretną dyscyplinę, w której czujemy się najlepiej. Zdobycie uprawnień Instruktora Rekreacji Ruchowej otwiera szeroki wachlarz możliwości. Pozwala na rozwój w dotychczasowym zawodzie lub rozpoczęcie nowego etapu pracy zawodowej.

Jakie specjalizacje można wybrać w ramach kursu?

Kursy Instruktora Rekreacji Ruchowej są prowadzone w ramach ściśle określonych specjalizacji. Na uwagę zasługuje szeroki wybór specjalności. Dzięki temu kursanci mogą wybrać je pod kątem swoich zainteresowań, pasji, jak również zapotrzebowania. W ramach kursu Instruktora Rekreacji Ruchowej można wybrać następujące specjalności:

 • Trener osobisty
 • Instruktor fitness
 • Instruktor MMA
 • Instruktor samoobrony
 • Instruktor tańca
 • Instruktor pływania
 • Instruktor jazdy konnej
 • Instruktor sportów zimowych (narciarstwo, snowboard)
 • Instruktor tenisa
 • Profilaktyka zdrowotna

Oczywiście zakres prowadzonych kursów jest uzależniony od danego ośrodka i może być o wiele szerszy od tego, przedstawionego powyżej. Niemniej jednak ta niewielka próbka dostępnych specjalności daje obraz ogromu możliwości, jakie daje kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej.

Jak przebiega kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej?

Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej składa się z części ogólnej oraz części specjalistycznej. Część ogólna może odbywać się w formie zajęć online. Blok ogólny składa się z kilku sekcji tematycznych. Część specjalistyczna obejmuje tematy ściśle związane z wybraną specjalizacją. Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wyższych o kierunku wychowanie fizyczne, turystyka lub rekreacja, a także instruktorzy posiadający inną specjalizację. Kurs kończy się zaliczeniem z części ogólnej oraz egzaminem instruktorskim. Na podstawie zdanego egzaminu kursant otrzymuje legitymację Instruktora Rekreacji Ruchowej lub Instruktora Sportu w wybranej specjalności.

Jakie korzyści przynosi odbycie kursu na Instruktora Rekreacji Ruchowej?

Po zakończonym kursie oraz pomyślnym zdaniu egzaminu Instruktor Rekreacji Ruchowej posiada odpowiedni zakres wiedzy oraz kompetencji społecznych, które umożliwiają mu planowanie, organizację jak również prowadzenie zajęć w ściśle określonej specjalności. Instruktora ponadto programuje oraz realizuje zajęcia lub imprezy sportowe w wybranych specjalnościach. Nie bez znaczenia jest także jego wszechstronne oddziaływanie na podopiecznych.

Instruktor Rekreacji Ruchowej Zdobywa kompetencje i odpowiednie przygotowanie do pracy w:

 • Obiektach sportowo-rekreacyjnych
 • Klubach fitness
 • Ośrodkach o charakterze komercyjnym
 • Miejskich i gminnych ośrodkach kultury
 • Szkółkach sportowych
 • Ośrodkach organizujących obozy i kolonie
 • Szkołach jako nauczyciel wychowania fizycznego

Instruktor Rekreacji Ruchowej może podjąć pracę wszędzie tam, gdzie oferowane są różnego rodzaju zajęcia ruchowe. W równym stopniu kurs może uprawniać do prowadzenia zajęć w ramach własnej działalności gospodarczej, która jest związana z daną specjalnością. Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej daje ogromne możliwości podniesienia kwalifikacji. To pozwala uzyskać awans na dotychczasowym stanowisku lub rozpocząć własną działalność dotyczącą wybranej dyscypliny.

Wróć do bloga