facebook

Kto może zostać instruktorem hipoterapii?

Prowadzenie zajęć hipoterapii jest wsparciem dla procesu leczenia i rehabilitacji osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, po przebytych urazach lub ze stwierdzonymi chorobami o różnym podłożu. Hipoterapeuta pomaga w bezpiecznym nawiązywaniu przez taką osobę relacji ze zwierzęciem, kontakcie z nim oraz w wykorzystywaniu elementów jazdy konnej w oddziaływaniu terapeutycznym. Na osobie prowadzącej hipoterapię spoczywa duża odpowiedzialność związana z bezpieczeństwem osoby, która korzysta z jej pomocy oraz dobrostanem zwierzęcia. Do tego, by zostać instruktorem hipoterapi, trzeba spełniać pewne wymagania dotyczące predyspozycji i przygotowania zawodowego. Sprawdźmy, co jest potrzebne osobie, która prowadzi zajęcia terapeutyczne z udziałem koni.

Wymagania dla instruktora hipoterapii

Osoba, która pragnie zajmować się hipoterapią, powinna rzecz jasna znać i lubić pracę z końmi. Elementem, który jest tu niezbędny, są dobre umiejętności jeździeckie. Ważna jest także zdolność do oceny zachowania i cech konia, oraz zdolność do przewidywania jego reakcji. Trzeba pamiętać, że elementem pracy hipoterapeuty jest nie tylko troska o pacjenta, ale również o dobrostan zwierzęcia, które czyni możliwym cały proces. Konieczna jest zatem umiejętność odpowiedniego reagowania na sygnalizowane przez zwierzę potrzeby.

Poza umiejętnościami jeździeckimi, zdolnością oceny zachowania i potrzeb konia bardzo ważne są zdolności interpersonalne. Trzeba pamiętać, że zadaniem terapeuty jest wspieranie procesu poprawy zdrowia i funkcjonowania rekonwalescenta. W związku z tym musi on mieć zdolności empatyczne oraz łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi. Bardzo przydają się także umiejętności z zakresu komunikacji.

Przygotowaniem do zawodu hipoterapeuty są specjalne kursy, które umożliwiają zdobycie potrzebnej wiedzy fachowej oraz niezbędnych umiejętności praktycznych. W ich ramach można poznać zasady przygotowania i prowadzenia zajęć, opracowywania odpowiednich dla potrzeb konkretnej osoby planów zajęć i właściwego doboru ćwiczeń. Hipoterapeuta w wielu przypadkach współpracuje z lekarzem lub psychologiem, powinien więc mieć podstawowe wiadomości z tych dziedzin.

Wróć do bloga