facebook

Na czym polega kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy?

Opublikowano: Lipiec 1, 2019

 

Życie obfituje w nagłe wypadki i zdarzenia, które kończą się odniesieniem różnych obrażeń. W wielu przypadkach o zdrowiu lub życiu poszkodowanego może decydować szybka reakcja osób, które znalazły się na miejscu zdarzenia jako pierwsze. Obowiązujące przepisy nakładają obowiązek pomocy na każdego, kto jest świadkiem wypadku komunikacyjnego lub jakiegokolwiek innego, w którym ludzie odnieśli poważne obrażenia. Niestety niewiele osób jest w stanie fachowo udzielić pomocy w tak stresującej sytuacji. Dotyczy to także pracowników różnych służb, którzy często mają do czynienia z podobnymi zdarzeniami. Rozwiązaniem tego problemu jest wzięcie udziału w kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dzięki szkoleniu tego rodzaju można zyskać wiedzę i praktyczne umiejętności związane z pomocą poszkodowanym. Sprawdźmy, czym jest kwalifikowana pierwsza pomoc i jak wyglądają kursy, które przygotowują przeszkolonych ratowników.

 

Czym jest kwalifikowana pierwsza pomoc?

Kwalifikowana pierwsza pomoc to fachowe czynności ratownicze podejmowane przez przeszkoloną osobę. Zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ratownik potrafi rozpoznać rodzaj obrażeń i zapewnić pierwszą pomoc przedmedyczną. W zależności od sytuacji może to być np. prawidłowo wykonana resuscytacja, czyli masaż serca połączony ze sztucznym oddychaniem. Ratownik potrafi również opatrywać rany, tamować krwotok oraz unieruchamiać zwichnięte lub złamane kończyny. Potrafi również reagować w sytuacji wyziębienia lub przegrzania organizmu. Ratownicy są również przygotowani do zabezpieczania miejsca zdarzenia lub kierowania akcją ratunkową.

Ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy nie jest jednak ratownikiem medycznym i nie może podejmować czynności zarezerwowanych dla personelu medycznego.

 

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy ma za zadanie przygotować teoretycznie i praktycznie do pełnienia roli ratownika. W ramach kursu kandydaci uczą się rozpoznawania rodzajów obrażeń oraz właściwych sposobów postępowania i konkretnych procedur. Kursanci poznają podstawy anatomii i rodzaje czynności, jakie mogą przeprowadzić. Są również uczeni tego, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas udzielania pomocy oraz w jaki sposób reagować na konkretne sytuacje związane z niesieniem pomocy.

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy jest przydatny dla osób zainteresowanych pracą m.in. w charakterze ratownika wodnego, kierowcy karetki, funkcjonariusza straży pożarnej lub policji, a także ratownika górskiego.

Wróć do bloga