facebook

Zasady udzielania pierwszej pomocy

Opublikowano: Maj 20, 2019

Pierwsza pomoc to szereg czynności ratujących życie lub zdrowie osoby poszkodowanej w wyniku wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia. Takiej osobie zawsze należy pomóc. Taki obowiązek nakłada na nas również polskie prawo.

Jak powinno wyglądać udzielanie pomocy krok po kroku?

Zadbaj o bezpieczeństwo

Zanim podejmiemy jakiekolwiek czynności, musimy się upewnić, że sami jesteśmy bezpieczni. Jeśli jesteśmy na drodze, należy odpowiednio oznaczyć miejsce wypadku, żeby nadjeżdżający kierowcy nie spowodowali kolejnego. Dobrze jest założyć kamizelkę ostrzegawczą i jeśli posiadamy zabezpieczyć się jednorazowymi rękawiczkami. Oczywiście nigdy nie wchodzimy w miejsca, gdzie istnieje jakiekolwiek ryzyko pożaru, zawalenia czy innego zagrożenia życia.

Poinformuj odpowiednie służby

Wzywamy pogotowie lub korzystamy z ogólnego numeru telefonu alarmowego 112. Jeśli w miejscu zdarzenia są również inne osoby, prosimy o wykonanie telefonu kogoś innego, a sami podejmujemy konieczne działania. To bardzo ważne, bo czasami o życiu człowieka decydują pierwsze minuty po wypadku. Oczywiście przy poszkodowanym pozostajemy aż do przyjazdu służb medycznych.

Podejmij działanie

Próbujemy nawiązać kontakt z poszkodowanym, czy jest przytomny i czy może udzielić nam jakichś informacji o swoim stanie. Jeśli nie, to przede wszystkim sprawdzamy czy drogi oddechowe są drożne i czy osoba ta oddycha. Jeśli nie, natychmiast podejmujemy standardową reanimację.

Wiele osób obawia się, że w sytuacji konieczności nie potrafiłoby udzielić pierwszej pomocy. Mają wiedzę, nawet wykonywało jakieś podstawowe ćwiczenia np. na kursie BHP w pracy, ale obawiają się, że mogliby wyrządzić krzywdę poszkodowanemu. Liczą, że zawsze znajdzie się ktoś, kto potrafi to lepiej. Otóż nigdy nie wiemy, kiedy zajdzie potrzeba udzielenia pierwszej pomocy, a od szybkości działania może zależeć życie naszego dziecka czy osób bliskich. Na rynku mamy szeroki wybór różnego rodzaju kursów pierwszej pomocy. Jeśli problemem jest koszt, są nawet organizacje, w których możemy jako wolontariusz odpracować należność za nasze szkolenie.

Wróć do bloga